W dniu 27 lipca Areszt Śledczy w Radomiu gościł delegację węgierskich więzienników

Święto Policji

06.07.2022

24 lipca obchodzimy Święto Policji

Osadzeni z radomskiego Aresztu Śledczego mogą zapoznać się z wystawą historyczną udostępnioną przez radomski oddział IPN

W Radomiu uczczono pamięć ofiar Radomskich Wydarzeń Czerwcowych 1976 roku

Zawodnicy reprezentujący Areszt Śledczy w Radomiu otrzymali nowe stroje

Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej