W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie skazanych z przedstawicielem Biblioteki Miejskiej w Radomiu.

Dzień 1 marca 2011 roku został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej od 2023 roku w dniu 8 lutego obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej skazani z Aresztu Śledczego w Radomiu, dzięki uprzejmości Dyrektora Leszka Ruszczyka, mogli uczestniczyć w zajęciach w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

W ramach podpisanego porozumienia między radomską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem Radom nasi osadzeni w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wykonali 150 budek dla ptaków.

Podczas zajęć kulturalno-oświatowych nasi skazani wraz z wychowawcą po raz kolejny wybrali się na teren Zalewu na Borkach w Radomiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej