„Sprzątanie Świata” to ekologiczna akcja, której celem jest nie tylko doraźne oczyszczanie najbliższego otoczenia ze śmieci, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. W akcję corocznie włącza się również Służba Więzienna angażując skazanych do sprzątania naszej zielonej planety.

11 września 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Sosnowcu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a także Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego.

W sobotę 9 września br. w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie. Dwunastą odsłonę akcji zainaugurował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Dudą w Ogrodzie Saskim w Warszawie czytając fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Jak co roku w akcję włączyła się również Służba Więzienna.

Nowy model pistoletu bijnikowego, najnowsza wersja tasera, systemy antydronowe, systemy łączności, a także sprzęt wojskowy prezentowany przez ponad 700 firm z 35 krajów świata – to tylko część wystawy, jaką delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej odwiedziła w dniu otwarcia XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Targi uzbrojenia trwają do 5 do 8 września br. w Kielcach.

4 września br. na dziedzińcu Komendy Głównej Policji odbył się uroczysty apel z okazji 23. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Służbę Więzienną reprezentował gen. Andrzej Leńczuk, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Tego dnia naukę rozpoczęło też prawie 3,5 tys. słuchaczy w 18 przywięziennych centrach kształcenia ustawicznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej