W minioną sobotę w miejscowości Kule pod Częstochową, odbył się spływ kajakowy rzeką Liswartą. Organizatorem wycieczki był Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie oraz organizacja związkowa NSZZ FIPW. Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej oraz z Zakładu Karnego w Cieszynie wraz z rodzinami mieli okazję do integracji i spędzenia wspólnego czasu na łonie natury.

W dniu dzisiejszym w naszej jednostce odbyło się spotkanie z klasą trzecią z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku Białej.

W ramach współpracy dydaktycznej oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz aktywnej edukacji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i działań promocyjno - informacyjnych, z- ca Dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej ppłk Ireneusz Łaciak podpisał z Dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej mgr inż. Ewą Wasylkowską porozumienie w sprawie współpracy.

Służba Więzienna to nie tylko praca w mundurze. Każdy funkcjonariusz, należący do naszej formacji ma możliwość w ramach służby brać udział w różnych wydarzeniach sportowych. Jest do dobra okazja do wzmocnienia więzi koleżeńskich w warunkach innych niż na co dzień. Sportowa rywalizacja i praca zespołowa sprzyjają budowaniu dobrej atmosfery w naszym zespole.

Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej odwiedziły dwie kolejne grupy uczniów szkół średnich. Klasa trzecia z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej oraz klasa mundurowa o profilu – technik logistyk z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bielsku Białej.

W tym roku organizatorem obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja było Bielskie Centrum Kultury. Podczas uroczystości na placu Ratuszowym w Bielsku- Białej dokonano uroczystego wciągnięcia flagi państwowej. Odśpiewano hymn narodowy po czym na Placu Ratuszowym odbyła się defilada kompanii honorowej 18 Batalionu Powietrznodesantowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej