Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich mjr. Krzysztofa Sitnika.

Święto Służby Więziennej przypada 8 lutego, w rocznicę powołania więziennictwa. 103 lata temu, właśnie 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret „W sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. To pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mimo tymczasowego charakteru tego aktu prawnego i krótkiego, bo dziesięcioletniego obowiązywania, utworzył zręby polskiego systemu...

Komunikat

28.01.2022

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Podaruj 1% podatku Podopiecznej Fundacji Iskierka Na rzecz walki z chorobą nowotworową

Nieudany przemyt

20.01.2022

Kolejny już raz funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich zachowali pełną czujność. Niespełna kilka tygodni temu ujawnili niedozwolone przedmioty ukryte w paczce przesłanej dla osadzonego. W styczniu osoba ubiegająca się o widzenie próbowała wnieść nielegalnie telefony komórkowe, a w zeszły weekend u innego odwiedzającego funkcjonariusze znaleźli narkotyki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu po raz kolejny nie zawiedli i pokazali, że pomaganie mają we krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej