Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński podpisał dziś umowę przedwstępną z firmą KUCA Serwis Kolejowy reprezentowaną przez Prezesa Zarządu firmy Damiana Kuca.

Podpisano umowę z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie o zatrudnienie osadzonych.

W dniu dzisiejszym uczniowie trzeciej klasy o profilu mundurowym VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie wzięli udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Coraz bliżej otwarcie dwóch budynków mieszkalnych o pojemności łącznej 527 miejsc

Maraz słuchacza z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, pięknie piszącego o miłości w wierszu „Gdzieś pomiędzy…”. zajął 3 miejsce w XII Turnieju Jednego Wiersza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej