W dniu dzisiejszym funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie i Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie uczestniczyli w Giełdzie Pracy, która odbyła się w ramach Europejskich Dni Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Szczecińskiego.

Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie przygotowują się do egzaminu zawodowego.

Jestem przydatny

19.10.2023

Kolejne zajęcia dla osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej, w ramach programu resocjalizacyjnego „Jestem przydatny”

W dniu 18 października obchodzone jest Święto Wojsk Łączności i Informatyki i nawiązuje do daty ustanowienia pierwszego stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem, a Wenecją - 18 października 1558 roku.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej NR 22/2023 dla kandydatów do służby w Służbie...

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie i Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie spotkali się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej