Mieszkańcy Torunia upamiętnili rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Reprezentant Oddziału Zewnętrznego w Toruniu wziął udział w uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Oddział Zewnętrzny w Toruniu ponownie gościł na wizycie studyjnej studentów. Tym razem byli to studenci WSB w Poznaniu.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu. Zajęciami objęci zostali uczniowie Technikum Mundurowego w Toruniu.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu ponownie gościł studentów Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu opowiedzieli o Służbie Więziennej. Była to okazja do poznania tak niedostępnego miejsca jakim jest toruńska „Beczka”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej