Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych w ramach, których mieli okazje poznać lokalną historię: Żołnierzy Wyklętych oraz bitwy Legionistów Polskich 1914 r.

W ostatnich miesiącach funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe, a także uczestniczą w wydarzeniach plenerowych Zamościa i Zamojszczyzny. Celem wizyt jest przybliżenie uczestnikom spotkań zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dwa ważne wydarzenia z udziałem dr. Marcina Romanowskiego, Wiceministra Sprawiedliwości i kierownictwa lubelskiej Służby Więziennej odbyły się w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie i  placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom" w Tuligłowach.

Ekologia, to wyzwanie którego podjął się mjr Dariusz Biszczanik z ZK Zamość.

Skazani z radomskiego Aresztu Śledczego uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami, udało się nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, realizując tym samym program "Praca dla Więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej