Powołanie Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Pomagać można na różne sposoby. Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny przekazał rękodzieła wykonane przez osadzonych w celach charytatywnych.

W dniu 16 marca br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie miało miejsce spotkanie osadzonych z przedstawicielem Nadleśnictwa w Strzelcach.

W dniu 20 marca br. na terenie opolskiej jednostki przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne dla dwóch klas Zespołu Szkół w Poniatowej. Tym razem treści przedstawiane w ramach ogólnopolskiego programu „ W SŁUŻBIE PRAWU” wzbogacone zostały o informacje dotyczące przestrzegania zasad ruchu drogowego przedstawione przez p. Pawła Gruszkę - Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej