Wystawa dzieł i wytworów osób pozbawionych wolności w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu pod Patronatem Honorowym płk. Wojciecha Szczudło Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie do obejrzenia w dniach 14-27 października 2023 r.

19 października 2023 roku - Międzynarodowy Dzień Mediacji w Zakładzie Karnym w Iławie.

Elbląski areszt realizuje kolejne kursy aktywizacji zawodowej. Zatrudnienie skazanych i szkolenia zawodowe od wielu lat stanowią główną metodę oddziaływań resocjalizacyjnych.

XI edycja International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” przyjęła kolejny raz rozszerzoną formułę, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i ciekawość innych środowisk penitencjarnego świata.

Statuetki „Dobrego Łotra” rozdane! Podczas 11. edycji jedynego w Europie, a pewnie i na świecie, festiwalu filmów o tematyce penitencjarnej, zmierzyło się dwadzieścia pięć filmów profesjonalnych i amatorskich. Siedem powstało poza Polską: w Rumunii, Portugalii i we Włoszech.

13 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Iławie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej