25 listopada 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku odbyło się spotkanie na temat: "Praktyczne aspekty oraz problemy wyłaniające się na tle stosowania znowelizowanych od dnia 1 stycznia 2023 r. przepisów Kodeksu karnego wykonawczego".

NAPAD 2022

01.12.2022

1 grudnia na terenie Aresztu Śledczego odbyły się Instruktażowe Specjalistyczne Ćwiczenia Obronne

26 listopada 2022 r. w Kętrzynie rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach.

W szeregach naszej służby jest wiele osób zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym. Niektórzy z nich zasługują na szczególną uwagę, a ich wyróżnienie jest powodem do domu dla nas wszystkich.

Płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie spotkał się z Bohdanem Paszkowskim Wojewodą, by uzgodnić zasady współpracy.

W trakcie krótkiej odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciech Szczudło przedstawił nowego zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej