Funkcjonariusze z naszej jednostki brali dzisiaj udział w II Edycji Akcji "Zjednoczeni Krwią" pod patronatem Wojewody lubuskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W służbie obowiązki wypełnia perfekcyjnie. Od 5 sierpnia br. otrzymał awans zawodowy na stanowisko Z-cy Kierownika Działu Ochrony, jak wielu funkcjonariuszy przy tak ważnej dla społeczeństwa służbie posiada zdrową pasję – sierż. Adrian Czaja łączy hobby i służbę od wielu lat osiągając sukcesy w biegach długodystansowych.

Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w akcję charytatywną, tym razem wsparliśmy swoją obecnością II Motopiknik w Śmiglu, który był również okazją do przybliżenia zadań realizowanych przez Służbę Więzienną.

Służba Więzienna, jako formacja umundurowana i uzbrojona, wśród wielu swoich zadań, odpowiada między innymi za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach organizacyjnych porządku i bezpieczeństwa. Ich skuteczna realizacja wymaga między innymi odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego. Aktualnie kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu doskonali swoje umiejętności w tym zakresie.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest istotnym elementem w procesie resocjalizacji. Na terenie potulickiego więzienia systematycznie realizowany jest program readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej nim być.

Nauczanie oraz praca to najważniejsze formy oddziaływań w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności. To również przepustka w przyszłość i lepszy start po wyjściu na wolność. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu – jako zadanie priorytetowe - podejmuje działania, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i w efekcie podjęcie zatrudnienia przez osadzonych. Aktualnie w jednostce odbywa się kurs brukarza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej