Osoby pozbawione wolności w aresztach śledczych i zakładach karnych mają dostęp do więziennej biblioteki. W naszej jednostce jest także wiele punktów bibliotecznych, wokół których skupia się edukacja kulturalna oraz profilaktyka i oddziaływania resocjalizacyjne.

Zacznij realizować noworoczne postanowienia i złóż dokumenty do pracy w Służbie Więziennej już dziś. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie rozpoczął pierwszy nabór w 2023 roku kandydatów do  pracy w swoich jednostkach. Zainteresowani pracą w Służbie Więziennej mogą wybierać z ofert pracy w charakterze wychowawcy działu penitencjarnego, strażnika działu ochrony oraz pielęgniarki lub ratownika medycznego.

W zeszłym miesiącu w naszej cyklicznej rubryce o tajnikach i ciekawostkach związanych ze Służbą Więzienną opisywaliśmy jak pracuje ewidencja zakładu karnego. Dziś skupimy się na dziale finansowym.

Akcje zbierania plastikowych nakrętek to nie tylko przejaw dbania o ekologię. To również jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Nasi funkcjonariusze chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia.

Każda kropla krwi ratuje życie. Nikt z nas nie wie, kiedy będzie jej potrzebował. Dlatego funkcjonariusze, pracownicy jednostek penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, emeryci naszej formacji oraz osoby zaprzyjaźnione podczas edycji akcji Nasza Krew - Nasza Ojczyzna w dniach 24 października – 23 grudnia 2022 roku oddali aż ponad 137 litrów krwi!

Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Po raz kolejny przypomina o tym kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY!"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej