Wszelkie podejmowane przez Zakład Karny w  Żytkowicach działania ukierunkowane są na zwiększenie powszechności zatrudnienia osadzonych, co przekłada się wymiernie na poziom regulacji zobowiązań, a także na skuteczniejszą readaptację.

W dniu 28 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się roczna odprawa kierownictwa podsumowująca działalność jednostki w 2022 roku. W odprawie uczestniczył Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk Cyprian Bas.

W dniu 22.03.2023 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał porozumienie z  Prezesem Zarządu Fundacji Wsparcia „Reduta”, z siedzibą w Pionkach odnośnie zwiększenia możliwości korzystania ze strzelnicy przez funkcjonariuszy żytkowickiej jednostki.

Kolejny raz ponad 50 budek lęgowych dla ptaków trafiło do Nadleśnictwa w Zwoleniu.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej.

Butelki, puszki, gruz, a nawet części samochodowe - skazani regularnie sprzątają las wokół Zakładu Karnego w Żytkowicach...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej