W dniu 12 września 2022 roku, delegacja złożona z funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie, uczestniczyła w łęczyckich obchodach upamiętniających 83 rocznicę Bitwy nad Bzurą. Zaproszenie do udziału w uroczystości wystosował Paweł Kulesza, Burmistrza Królewskiego Miasta Łęczyca.

W miniony weekend, tj. w niedzielę 04 września br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, uczestniczyli w imprezie plenerowej pn. „Dożynki Gminy Łęczyca”. Tegoroczna uroczystość miała miejsce na terenie Leźnicy Małej, a zaproszenie do wzięcia udziału wystosowane zostało przez Wójta Gminy Łęczyca oraz Ochotniczą Straż Pożarną i Sołectwo Leźnica Mała.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 5/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Garbalinie, w dniu 14 sierpnia br uczestniczyli w otwarciu Pszczelarskiego Centrum Edukacyjnego w Gledzianówku. Zaproszenie do udziału w oficjalnej inauguracji centrum to efekt porozumienia o współpracy, jakie zostało zawarte w maju br. pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej a naszą jednostką. Delegacji Zakładu Karnego w Garbalinie przewodniczył zastępca dyrektora kpt. Karol Kuba.

W ramach kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Stowarzyszeniem Samopomocowym "ABAKUS" z siedzibą w Łodzi, na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla osadzonych i funkcjonariuszy z przedstawicielami ww. stowarzyszenia.

Trzej funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, wracając do jednostki macierzystej po zakończeniu czynności związanych z konwojowaniem osadzonych, przyczyniło się do ugaszenia pożaru pojazdu mechanicznego, który płonął na poboczu drogi krajowej numer 703, w pobliżu miejscowości Piątek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej