W dniu 13 października br. gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze przeprowadzili zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu rozpoczyna się budowa instalacji fotowoltaicznej

„Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował” – Phil Bosmans

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który był obchodzony w dniu 20 września br., Dom dla Matki i Dziecka Zakładu Karnego w Krzywańcu odwiedzili – Przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Gorze Tomasz Lehman oraz Koordynator Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze Anna Szumocka

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej