" Zatruta studnia "- w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbyła się premiera filmu, który powstał przy współudziale i pomocy funkcjonariuszy oraz osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu .

Poseł Piotr Uruski, Dyrektor MIGB Mazovia Oddziału w Rzeszowie- Damian Biskup oraz japońska delegacja firmy SumiRiko z wizytą w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wraz z krośnieńską grupą młodych artystów pod nazwą „GraTy” ekranizują opowiadanie.

W ramach prowadzonych zajęć ko skazany namalował obraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przed zbliżającą się beatyfikacją.

Funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie po raz kolejny uczestniczył w akcji Narodowego Czytania.

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr, kolejny raz gościła w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej