Mikołajki to zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty.

Wiatr w żagle

07.12.2021

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim realizowany jest program readaptacji społecznej – aktywizacja zawodowa "Wiatr w żagle". Program ten ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom mającym trudności z reintegracją.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, Wiceministra Aktywów Państwowych Jana Kanthaka oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Zakład Karny w Opolu Lubelskim bardzo chętnie podejmuje współpracę z instytucjami i osobami, które mogą pomóc w realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji społecznej zgodnie z art 38 §1 kkw. Podmioty te mogą uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej