W dniu 4 listopada na terenie przemyskiego zakładu karnego gościliśmy grupę studentów III roku kierunku – bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

W dniu 7 listopada 2022 r. Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Marcin Warchoł uczestniczył w otwarciu Ośrodka Kuratorskiego działającego przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu.

W dniu 27 października 2022 r. Zakład Karny w Przemyślu odwiedzili uczniowie maturalnych klas Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

W ostatnich dniach ponownie skierowaliśmy grupę skazanych do pomocy przy przygotowaniu nowych kojców dla lokatorów schroniska.

W dniu 8 października 2022 r. na strzelnicy LOK w Przemyślu odbyła się XII edycja zawodów strzeleckich o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu.

W ostatnich dniach osadzeni z Zakładu Karnego w Przemyślu pod nadzorem przemyskiej Straży Miejskiej po raz kolejny usuwali dzikie wysypiska śmieci na terenie Przemyśla.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej