Przed budynkiem OSP Rzeszów Budziwój, odbyło się dziś nieodpłatne przekazanie samochodu z Zakładu Karnego w Rzeszowie na rzecz Strażaków – Ochotników z rzeszowskiego Budziwoja.

W rocznicę przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego z rąk Rady Regencyjnej w 1918 roku, w całym województwie odbyły się uroczystości upamiętniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

Od wielu lat w październiku funkcjonariusze Służby Więziennej pielgrzymują przed oblicze Jasnogórskiej Czarnej Madonny do Częstochowy.

KLASA PENITENCJARNA

01.09.2021

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, wraz z którym w Zespole Szkół w Tyczynie kontynuowany będzie program pn. klasa penitencjarna. Partnerem szkoły w realizacji programu jest Zakład Karny w Rzeszowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej