1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W siedleckiej jednostce penitencjarnej w ramach oddziaływań kulturalno-oświatowych upowszechniana jest wiedza o żołnierzach niepodległościowego podziemia

Jak wygląda realizacja zadań służbowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych działu finansów w zakładach karnych i aresztach śledczych? Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań realizowane przez kadrę działu finansów

Początki polskiego więziennictwa sięgają 1919r., kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety będące podstawą do utworzenia Straży Więziennej, której dumną spadkobierczynią i kontynuatorką jest obecna Służba Więzienna

Z dniem 7 lutego 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał ppłk. Cezarego Bujaka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach

W dniu 27.01.2022 r. dobiegł końca program resocjalizacji „Abecadło porozumienia - porozumienie bez przemocy” dla recydywistów penitencjarnych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Dział Ewidencji Zakładu Karnego w Siedlcach to 10 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny. To zespół młodych, wykształconych osób, rzetelnie wykonujących swoją ciężką pracę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej