Komunikat

01.06.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek, który obchodzone jest już po raz 18-ty. Ponad 9 tysięcy - tyle pozycji mieści w swoich zbiorach biblioteka Aresztu Śledczego w Gliwicach. Książki to prosty sposób na dostęp do kultury, nauki, rozwijania zainteresowań. Osadzeni chętnie korzystają z tej możliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Szczepimy się

29.04.2021

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 trwają szczepienia funkcjonariuszy Służby Więziennej. W Areszcie Śledczy w Gliwicach podawane są kolejne dawki szczepionek.

Dlaczego warto zostać krwiodawcą? Oddając jedną jednostkę krwi, ratujesz życie aż trzech osób. Wiedzą to funkcjonariusze gliwickiego aresztu – ich do oddawania krwi zachęcać nie trzeba. Również podczas pandemii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej