W dniu 3 maja 2023 roku por. Adrian Małecki Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku mjr Damian Knap - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie reprezentowaną przez Pana Tadeusza Badacha – Prezesa OSM w Krasnymstawie oraz Pana Mirosława Fideckiego – Wiceprezesa OSM w Krasnymstawie

Funkcjonariusze działu ochrony przystąpili do programowego szkolenia strzeleckiego.

Tegoroczna 53. edycja odbędzie się pod hasłem – „Zainwestuj w naszą planetę”. Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej