Dział penitencjarny mysłowickiego Aresztu Śledczego zrealizował w ubiegłym roku 43 programy resocjalizacyjne dla osadzonych przebywających w tut. jednostce penitencjarnej. Oddziaływaniami w sumie objęto grupę 477 osób.

Kaplica mysłowickiego aresztu rozbrzmiała kolędami - chór Familia koncertował dla osadzonych.

Harcerze z ZHP Mysłowice przekazali na ręce Zastępcy Dyrektora mysłowickiego Aresztu niecodzienny symbol - zapowiedź nadchodzących Świąt, symbol radosnego oczekiwania, przemiany i nowego życia - Betlejemskie Światło Pokoju.

Szpalty za kratą

17.12.2019

„Replay” - gazeta - którą z inicjatywy i pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych redagują i wydają osadzeni mysłowickiego aresztu – zdobyła 4 miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za kratą”.

Pod czyje dyktando?

09.12.2019

Osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w VI Ogólnopolskim Dyktandzie dla Skazanych.

Pożar w rejonie oddziału V mysłowickiego aresztu i trudne zadanie ewakuacji osadzonych. Spokojnie - to tylko ćwiczenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej