Komunikat

30.04.2021

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020, poz. 848 tj.) oraz art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zapisy pisma z dnia 27.01.2021 r. Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej i zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Nie tylko my, ludzie potrzebujemy ciepła, opieki i wsparcia. Również zwierzęta mogą odczuwać ich brak. Więziennicy z opolskiego aresztu śledczego regularnie wspierają mieszkańców schroniska dla zwierząt.

Służba Więzienna jest trzecią, co do wielkości formacją mundurową w kraju, która silnie wpisuje się w tradycje i idee niepodległościowe oraz patriotyczne.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień prowadzą działania mające na celu uniemożliwienie przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów i substancji niedozwolonych. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii, psów specjalnych i profesjonalnej pracy operacyjnej "mieszają szyki" przestępcom, którzy nie ustają w próbach przemytu. Na szczęście jesteśmy o krok przed nimi.

Dziesięciu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, w okresie od 15.03.- 31.03.2021 r. uczestniczyło w biegu charytatywnym na rzecz Kordiana Lewandowskiego, synka naszego kolegi i funkcjonariusza sierż. sztab. Piotra Lewandowskiego z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W marcu i kwietniu 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie realizowane są autorskie programy poświęcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy skierowane do osadzonych wykazujących deficyty w kontrolowaniu złości i gniewu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej