Aktualny nabór dotyczy takich stanowisk jak: psycholog, terapeuta, kierowca, kwatermistrz, strażnik, pielęgniarz/ratownik medyczny

W celu doskonalenia kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w przeciwdziałaniu zorganizowanym grupom przestępczym w dniu 19 października 2022 roku zapoznała się ona z wynikami polskich i zagranicznych badań dotyczących tego zjawiska

20 października 2022 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach 17-21.10.2022 roku Tydzień Mediacji. W tym czasie w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W wydarzeniach udział biorą mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów zainteresowanych tą tematyką, w tym Służba Więzienna

Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 2 listopada 2022 roku

30 września 2022 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się sympozjum z udziałem m.in. arcybiskupa metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia oraz kierownictwa Służby Więziennej okręgu łódzkiego.

Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 12 października 2022 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej