W dniu 31.01.2023 roku funkcjonariusze radomskiego aresztu śledczego przybliżyli uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu funkcję Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu kolejny raz odwiedzili Areszt Śledczy w Radomiu.

ZA KULISAMI ARESZTU

23.01.2023

W ramach profilaktyki resocjalizacyjnej uczniowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie odwiedzili Areszt Śledczy w Radomiu.

W ramach podpisanego porozumienia między radomską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem Radom odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe z przedstawicielem Nadleśnictwa.

Młodzież z MOW w Wierzbicy miała możliwość zapoznania się ze specyfiką służby więziennej, poznając zawód funkcjonariusza SW jako pewne, stabilne miejsce zatrudnienia, dające wiele możliwości rozwoju osobistego.

W ramach kształtowania postaw ekologicznych skazani z Aresztu Śledczego w Radomiu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej