Kolejne wizyty studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

15 marca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem płk. Zbigniewa Brzostka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili uczniowie Niepublicznego Liceum ogólnokształcącego w Stoczku. Wizyta uczniów odbyła się w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępczości wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy Dnia Tradycji Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce odbyła się uroczysta akademia nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej wyższych stopni służbowych.

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie.

Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej wraz z opiekunem grupy - Panem Krzysztofem Konopką - uczestniczyli w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej