Szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej