Dołącz do nas !

04.05.2022

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej Zakładu Karnego w Cieszynie rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół średnich oraz studentami uczelni wyższych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie Oddziału Zewnętrznego w Bielsku Białej podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym, firmą: Incobex Sp. Z o.o.

Kiedy oczy całego świata są skierowane na Ukrainę i okropieństwa wojny, której doświadczają Ukraińcy rodzi się w nas chęć pomocy. #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Krew ratuje życie

15.03.2022

Wśród załogi bielskiego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Cieszynie są funkcjonariusze i pracownicy honorowo oddający krew. Teraz włączyli się w kolejną akcję pomocową.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Minęły już 103 lata odkąd marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - akt prawny regulujący funkcjonowanie więziennictwa w Polsce odrodzonej po I Wojnie Światowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej