W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu miała miejsce naukowa wizyta studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziś widok kobiety w mundurze nikogo już nie powinien dziwić. Chociaż dla męskiej części załogi Oddziału Zewnętrznego w Toruniu kobiety swoje święto mają codziennie, to 8 marca każdego roku obchodzony jest szczególnie.

Mjr Aleksander Pastwa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz por. Mariusz Leszczyński, kierownik działu ewidencji wzięli udział w uroczystości upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.

23 lutego jest Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Funkcjonariusze Służby Więziennej również podnoszą świadomość na temat tej choroby.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościło 12 uczestników Ochotniczego Hufca Pracy w Toruniu wraz z 2 opiekunami.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu często gości różne osoby związane z środowiskiem prawniczym. Tym razem toruńską jednostkę penitencjarną odwiedzili aplikanci sądowi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej