Przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. W obchodach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzili swoje święto, w czasie którego Jednostka otrzymała chorągiew Wojska Polskiego. W uroczystych obchodach udział wzięło wielu znamienitych gości. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego.

Wizyta w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu była elementem dodatkowym II Międzynarodowej Konferencji pt. „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego - współpraca dla społeczności lokalnych”.

Po wizycie w inowrocławskiej części Zakładu Karnego przyszedł czas na Oddział Zewnętrzny. Studenci drugiego roku resocjalizacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gościli w toruńskim Oddziale Zewnętrznym.

W niedzielę, 8 maja Torunianie uczcili 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Była to okazja do upamiętnienia ofiar wojny oraz żołnierzy, którzy walczyli i zginęli w obronie Ojczyzny.

Trzeciego maja jak co roku torunianie świętują rocznicę uchwalenia konstytucji trzeciomajowej. Podczas obchodów święta nie zabrakło przedstawiciela Oddziału Zewnętrznego w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej