W dniach 28.05.2022 r. - 29.05.2022 r. na terenie byłego Aresztu Śledczego w Zabrzu odbyła się ciekawa sportowa impreza połączona ze zwiedzaniem terenu oraz budynków byłej jednostki penitencjarnej.

W dniu 8 kwietnia 2022 roku we współpracy z Towarzystwem Sportowym TEMIDA w Zabrzu odbyło się szkolenie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej okręgu katowickiego i krakowskiego. Zakres szkolenia obejmował pierwszą pomoc przedmedyczną oraz trening strzelecki.

W dniu 3 maja w kościele pw. św. Anny w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele władz Miasta Zabrze i delegacja Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Uroczyste ślubowanie uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu z udziałem Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu ppłk Gabrieli Grzywaczewskiej.

W dniu 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Działalność kulturalno-oświatowa jest jednym ze składowych elementów procesu resocjalizacji. Jej celem jest przede wszystkim wychowywanie, uświadamianie i kształtowanie społecznie pożądanych postaw.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej