funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez władze samorządowe w Krasnej Dąbrowie

Turniej Paintball'a w Zakładzie Karnym w Chełmie.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z IPS_Innovative Prison Systems oraz BSAFE LAB/University of Beira Interior,  zorganizowała  Kurs Certyfikacyjny w ramach projektu R4JUST „Program rozwoju kompetencji w zakresie zapobiegania radykalizacji dla profesjonalistów wymiaru sprawiedliwości”.

Podsumowanie kampanii pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie edukacji prawnej, przeciwdziałania przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw obywatelskich, patriotycznych w szkołach średnich.

29 czerwca, to dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej szczególny dzień. Dzisiaj przypada święto naszego patrona - św. Pawła.

Dzięki współpracy lokalnych służb mundurowych, 25 czerwca 2022r. dla najmłodszych zorganizowano piknik rodzinny nad jeziorem Glinki obok Włodawy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej