14 oraz 17 marca 2023 r. bialska jednostka penitencjarna gościła uczniów ZS Nr 3 RCKU w Łosicach oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. Łącznie ponad 40 osób, w tym wielu uczniów klas maturalnych w trakcie spotkania zapoznało się z  założeniami Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

15 marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z uczniami oraz kadrą nauczycielską z  Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie.

Mjr Damian Knap – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych z Panem Andrzejem Jarzębowskim – Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Zgodnie z ustaleniami nieodpłatną pracę osadzeni rozpoczną jeszcze w bieżącym miesiącu.

Areszt Śledczy w Lublinie aktywnie włączył się w realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Pomix" Spółka Cywilna reprezentowaną przez Mateusza Tywoniuka.

14 marca br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia przeprowadził inspektor ITD, który podzielił się wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami służbowymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej