24 listopada br. dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku otrzymały kolorowe czapki wykonane przez osadzone Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Służbowe laury

23.11.2022

23 listopada 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie podczas uroczystej odprawy ppłk Jarosław Stawski - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie wręczył awanse na wyższe stopnie służbowe.

14 listopada br. odbyło się posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Olsztynie.

Areszt Śledczy w Białymstoku wraz z Oddziałem Zewnętrznym aktywnie włączył się w „Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”, która trwa od 1 do 19 listopada.

Zakład Karny w Dublinach podczas uroczystych obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

11 listopada 2022 r. w Hajnówce odbyły się uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Hajnowski areszt podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora por. Dariusz Żynda wraz z pocztem sztandarowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej