Nowym prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa został mjr Sebastian Kłosiński – dotychczasowy wiceprezes SOW, który na co dzień pełni funkcję kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Potulicach. Wybory do władz Stowarzyszenia odbyły się 15 października 2023 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

9 października br. w Filharmonii Gorzowskiej odbyły się uroczystości Dnia Łącznościowca. Areszt Śledczy w Poznaniu, który od lat współpracuje z Pocztą Polską, był reprezentowany przez zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu majora Pawła Janiszewskiego.

Wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy.

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: "Co robisz dla innych?" Martin Luther King Jr.

W dniu 6 października br. przy udziale zaproszonych mediów odbyła się próba medialna przed uroczystym otwarciem „Centrum Sztuki Osadzonych”

Jeszcze w bieżącym roku kolejni osadzeni odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego zostaną skierowani do pracy przy szlifowaniu odlewów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej