Pacjenci Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w ramach terapii zajęciowej wykonują prace, które są przekazywane na cele charytatywne.

Kolejna grupa uczniów szkół średnich mogła zapoznać się z misją, celami i zadaniami Służby Więziennej. Tym razem goleniowską jednostkę odwiedzili uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego z Nowogardu w goleniowskiej jednostce.

Po raz kolejny funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Goleniowie połączyli siły, aby pomóc potrzebującym.

W Domu Kultury "Słowianin" w Szczecinie odbył się Świąteczny Pokaz Kotów Rasowych i akcja Rasowce-Dachowcom, których celem była zbiórka funduszy na leczenie i karmę dla bezdomnych kociaków.

Zakład Karny w Goleniowie wraz z Fundacją Ronalda McDonalda wspomógł swoimi działaniami chore dzieci i ich rodziców, którzy przebywają na Oddziale Onkologii Dziecięcej im. Świętego Mikołaja w Szczecinie.

W XXX Ogólnopolskim i XVII Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej Sztum 2021 r. II miejsce w kategorii „literacka” zajęła jedna z osadzonych kobiet przebywająca w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej