8 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Tradycji Służby Więziennej, który nie tylko skłania do refleksji nad historią Naszej formacji, ale daje możliwość wyróżnienia funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę.

Spotkanie poprowadzili pracownicy radomskiego urzędu pracy, z filią w Pionkach. W spotkaniu uczestniczyli osadzeni, którzy uzyskali szereg przydatnych informacji dotyczących możliwości m.in. zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

W lutym br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach spotkali się z uczniami Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach

Z dniem 31.01.2023 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł kpt Robert Bator-Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 26.01.2023 roku podpisał kolejne dwie umowy z nowymi kontrahentami; huta szkła ,,Solbika’’ z Makowa oraz  firmą zajmującą się dystrybucją karmy dla zwierząt ,,Zooart’’ w Moszczance, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał kolejne porozumienie z Dyrektorem Nadleśnictwa w Zwoleniu dr inż Sławomirem Robertem Okoniem o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Dzięki temu w 2023 roku będziemy mogli kontynuować działania podjęte w 2022 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej