W dniu 24 czerwca br., na zakończenie bieżącego roku szkolnego i rozpoczęcie długo wyczekiwanych przez młodzież wakacji, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, uczestniczyli w profilatyczno – edukacyjnym pikniku rodzinnym, którego organizatorem była kadra Świetlicy Środowiskowej w Łęczycy.

Czujnością i obywatelską postawą godną naśladowania wykazał się funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Garbalinie. W czasie wolnym od służby zatrzymał kierowcę pojazdu mechanicznego, który był pod wpływem alkoholu.

W dniu 22 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin, z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca.

W ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego w zakresie dzierżawy hali i zatrudnienia skazanych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację zainicjowanego programu w 2016 roku...

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 20 czerwca 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 4/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

W dniu 10 czerwca 2022 roku, na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyło się integracyjne spotkanie służb mundurowych z młodzieżą oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej