W dniu 4 grudnia 2023 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk podpisał umowę ze spółką Dealer BMW Sikora na odpłatne zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

Pomagamy Amelce!

03.12.2023

Służba Więzienna przekazała piękne świąteczne poduszki oraz prace wykonane przez osadzonych na licytację, która odbędzie się podczas charytatywnego koncertu świątecznego dla Amelii Antczak.

Kontynuujemy realizację programu „W SŁUŻBIE PRAWU”. We wtorek (30.11.) do jednostki penitencjarnej w Głogowie przyjechali uczniowie z Hufca Pracy z Przemkowa.

W poniedziałek 27.11.2023r. odbyło się doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Stałe doskonalenie i podnoszenie poziomu wiedzy jest bardzo ważne do wykonywania jak najlepiej zadań służbowych.

24 listopada br. w stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa w głogowskim szpitalu funkcjonariusze Służby Więziennej oddali krew.

W związku z realizowanymi projektami „W SŁUŻBIE PRAWU”oraz „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze odwiedzili Zakład Karny w Głogowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej