Zakład Karny w Łupkowie przekazał maseczki do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddają krew.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga wsparli Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID -19 szczególne wyzwania stoją przed służbą ochrony zdrowia – lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami. Rozumiejąc co to znaczy „służba”, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Łupkowie, wspomogli załogi Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ z Sanoka, zakupując dla nich środek do dezynfekcji. Akcja wpisuje się w działania Służby Więziennej w ramach projektu...

Czas świąt to czas zadumy i refleksji nie tylko dla ludzi na wolności.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej