28 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie spotkali się z uczniami oraz kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej w Stawku.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze lokalnych służb mundurowych mieli okazję aby wraz z rodzinami aktywnie spędzić czas i poznać okolice powiatu włodawskiego

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie wraz z płk. Jackiem Sankowskim – dyrektorem jednostki, uczestniczyli w akcji zbierania śmieci zorganizowanej pod hasłem #NIEWYRZUCAJ, w której brał udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

26 kwietnia 2023r. pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie a Nadleśnictwem Sobibór zawarto porozumienie w zakresie edukacji i resocjalizacji osób skazanych.

Zakład Karny we Włodawie uczestniczył w akcji sadzenia lasu organizowanej w Nadleśnictwie Sobibór i Włodawa, w której brał również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego we Włodawie zrealizowała zajęcia edukacyjne dla osadzonych w ramach porozumienia z miejscowym Nadleśnictwem we Włodawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej