6 stycznia 2023 r. ulicami Włodawy tradycyjnie przeszedł Orszak Trzech Króli, który upamiętnił jedną z piękniejszych opowieści w historii świata.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie włączyli się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe, pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

W Zakładzie Karnym we Włodawie zrealizowany został program resocjalizacyjny dla osadzonych, wzmacniający relacje rodzinne, którego ostatnim etapem było spotkanie świąteczne z rodzinami na terenie jednostki.

21 grudnia 2022r. w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 19 grudnia 2022r. w sali kinowej Włodawskiego Domu Kultury odbyła się konferencja pod hasłem „Wolontariat ma znaczenie”.

13 grudnia 2021r. pod tablicą pamiątkową upamiętniającą osoby internowane do Zakładu Karnego we Włodawie w grudniu 1981r., upamiętniono wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej