W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi jest realizowany międzynarodowy projekt „Golden Thread” skierowany do skazanych kobiet. Ma on wspomóc budowanie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich, zmniejszając ryzyko powrotności do przestępstwa.

Historia pana Przemysława jest niebanalna i pokazuje, że czas spędzony w więzieniu nie musi być stracony. To przykład owocnej współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie resocjalizacji.

Pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajową Radą Kuratorów zawarto dzisiaj (19 marca 2024 r.) porozumienie o współpracy.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją Dies Mei jej przedstawiciele w dniu 18 marca br. przeprowadzili z osadzonymi szkolenie.

W ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa, trwającej od 8 stycznia do 8 marca br., funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali ponad 1727 litrów krwi.

Z dniem 14 marca 2024 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, odwołał ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Piotra Sękowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej