Oddział Zewnętrzny w Olsztynie został wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Wyjątkowy atry-but

27.04.2021

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Szczytnie udaremnili przemyt substancji niedozwolonych na teren jednostki.

Wiosenne porządki nie tylko od święta. Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego świadoma ekologicznie. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Oddziaływania resocjalizacyjne oparte na kulturze i sztuce nie tylko pozwalają na zmianę nieprawidłowo ukształtowanych postaw osadzonych, zachowań antyspołecznych na prospołeczne, ale również na wykreowanie nowych parametrów tożsamości więźniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej