W sobotę, 8 maja br. z inicjatywy władz miasta Opola wspólnie uczczono 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej w składzie: zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Tomasz Jastrzębski oraz specjaliści Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu mjr Przemysław Skórzewski i kpt. Dariusz Gruszecki, uczestniczyła dziś w opolskich obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które ze względu na epidemię miały skromniejszą formę. Funkcjonariusze z pozostałych jednostek okręgu opolskiego również oddali hołd poległym.

Komunikat

30.04.2021

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020, poz. 848 tj.) oraz art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zapisy pisma z dnia 27.01.2021 r. Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej i zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Nie tylko my, ludzie potrzebujemy ciepła, opieki i wsparcia. Również zwierzęta mogą odczuwać ich brak. Więziennicy z opolskiego aresztu śledczego regularnie wspierają mieszkańców schroniska dla zwierząt.

Służba Więzienna jest trzecią, co do wielkości formacją mundurową w kraju, która silnie wpisuje się w tradycje i idee niepodległościowe oraz patriotyczne.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień prowadzą działania mające na celu uniemożliwienie przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów i substancji niedozwolonych. Przy wykorzystaniu najnowszych technologii, psów specjalnych i profesjonalnej pracy operacyjnej "mieszają szyki" przestępcom, którzy nie ustają w próbach przemytu. Na szczęście jesteśmy o krok przed nimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej