Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Święto sekretarek, nieformalnie ustanowione 70 lat temu w USA, jest obchodzone, by skłonić do refleksji nad ciągle rosnącymi wymogami pracy w biurze. Także w więzieniach praca sekretarek jest niezbędna.

Kościół katolicki do sakramentu pierwszej komunii świętej dopuszcza tych wiernych, którzy znają podstawowe zasady wiary i rozumieją ideę przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa.

Oznaki nadchodzących świąt widać już na wielu ulicach miasta, także w sklepach i budynkach użyteczności publicznej. Przygotowania do tego wyjątkowego okresu dobiegają końca także w bielskim więzieniu.

Funkcjonariusze i pracownicy z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej ZK w Cieszynie przeprowadzili akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt.

Komunikat

26.11.2021

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o prognozowanym wzroście liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od dnia 27.11.2021 r. wprowadza się ograniczenia mające zapewnić w możliwie najszerszym stopniu bezpieczeństwo epidemiczne w jednostce penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej