Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie - Koźlu por. Bogumił Filarowski wziął udział w upamiętnieniu 82. rocznicy napaści Niemiec na Polskę.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 20.05.2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Arnold Henne oraz Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie-Koźlu por. Bogumił Filarowski reprezentowali Służbę Więzienną na uroczystościach z okazji Dnia Strażaka.

12 maja br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba przeprowadził wizytację w Oddziale Zewnętrznym w Kędzierzynie-Koźlu.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec oraz Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie-Koźlu por. Bogumił Filarowski reprezentowali Służbę Więzienną na uroczystościach upamiętniających 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Wojciech Dudziec wraz z Kierownikiem Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie-Koźlu por. Bogumiłem Filarowskim wzięli udział w oficjalnych obchodach na placu Rady Europy w Kędzierzynie-Koźlu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej