Grupa 12 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zakończyła kurs przyuczający do zawodu „Ogrodnik Terenów Zielonych”

Z-ca dyrektora mjr Dominik Salak reprezentując dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu mjr. Adama Piórkowskiego podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Józefem Kazaną właścicielem piekarni.

W ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin pn. "Akademia rodzica" osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności uczestniczyli w spotkaniu z rodzinami poza terenem jednostki.

Będzie praca!

14.06.2018

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu podpisał umowę wstępną z firmą Plandeki Raszyn Marcin Kowalski.

17 maja 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego o kierunku stolarz w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyła się wystawa pt. „Doświadczenia Auschwitz w sztuce byłych więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej