Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu gościli w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu ponownie spotkali się ze studentami UMK. Studenci resocjalizacji byli żywo zainteresowani wykładem prowadzonym przez „praktyków”.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyły się ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Straży Pożarnej oraz Policji.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu, Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uczestniczyła w spotkaniu ze słuchaczami Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

W siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy OHP, a Zakładem Karnym w Inowrocławiu.

W siedzibie Sądu Okręgowego podpisano umowę o współpracy, na mocy której osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu będą mogli rozpocząć pracę na rzecz kontrahenta zewnętrznego. Osadzeni będą wykonywali prace porządkowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej