Aktualne zasady udzielania widzeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ustce

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Kowalik został członkiem Rady konsultacyjnej interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Komunikat

01.04.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

28.03.2022

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku kolejny raz pokazali, że nie są obojętni na krzywdę innych, w tym przede wszystkim małych dzieci.

Areszt Śledczy w Słupsku systematycznie zwiększa liczbę osadzonych, którzy podejmują zatrudnienie na rzecz kontrahentów zewnętrznych w systemie bez konwojenta.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej