Z dniem 14 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny powołał kpt. Przemysława Domagałę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Bytomiu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W dniu 11 lutego ppłk Dorota Wyląg - Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu - po ponad 30 latach służby przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Pies specjalny jest wyjątkowym funkcjonariuszem Służby Więziennej. Pełni służbę każdego dnia tak samo jak każdy inny członek załogi. Ma swoje zadania, obowiązki i zakres pracy, które musi wykonać.

26 listopada 2021 roku w Zakładzie Karny w Zabrzu odbyły się rozgrywki szachowe, w których udział wzięli osadzeni z całej Polski. Jest to już trzecia edycja Turnieju a ze względu na czas pandemii pierwsza, która odbyła się za pośrednictwem łącza internetowego z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej