11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Podczas wojewódzkich uroczystości Służbę Więzienną reprezentował płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Płk Wojciech Szczudło Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie spotkał się ze st. bryg. Sebastianem Zdanowiczem Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP, by działając na rzecz umocnienia współdziałania między naszymi formacjami uzgodnić zasady współpracy.

Wspieramy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wspólnie z powiatowymi urzędami pracy wskazujemy ofertę zawodową Służby Więziennej. Umożliwiając podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

W 40. rocznicę utworzenia Specjalnego Obozu Wojskowego w Czerwonym Borze upamiętniono internowanych w nim członków antykomunistycznej opozycji. Tablicę pamiątkową odsłonili: gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Józef Godlewski Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych.

Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym” z udziałem prelegenta z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

Służba Więzienna to nowoczesna formacja stojąca na straży porządku i bezpieczeństwa. Dla osób poszukujących stabilności, możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy mającej znaczenie dla dobra społeczeństwa, praca i służba w naszych szeregach jest ciekawą opcją zawodową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej