W 2022 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Pod koniec roku 2022 na terenie ZK w Żytkowicach o OZ Pionki została ukończona inwestycja montażu instalacji fotowoltaicznej.

Rok 2022 był rokiem pełnym sukcesów sportowych funkcjonariuszy naszej jednostki, którzy w różnego rodzaju sportowej rywalizacji zajmowali w tym roku czołowe miejsca. Sport ćwiczy kondycję i kształtuje charakter.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Żytkowicach złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej