W Zakładzie Karnym w Herbach zaprezentowano osadzonym wystawę pt. „ Rok 1920 na Górnym Śląsku ”.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

KOMUNIKAT

05.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Pełni służbę w jednym z newralgicznych miejsc, a od jego czujności w obserwowaniu obrazów z kamer zależy szybkość reakcji na dostrzeżone zagrożenia bezpieczeństwa osadzonych - Monitorowy.

29 czerwca jest dniem patrona polskiej Służby Więziennej – św. Pawła zwanego Apostołem Narodów.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej