Herbscy funkcjonariusze od lat honorowo oddają krew. Czynią to również teraz – w dobie epidemii.

Już od ośmiu lat funkcjonariusze z Herb i Lublińca przygotowują piękne, indywidualne paczki do dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lublińcu. Także w tym roku pamiętali o swoich małych podopiecznych. Z wzajemnością.

Zbliża się bardzo ważny dla wielu Polaków czas – Boże Narodzenie. Za więziennymi murami funkcjonariusze Służby Więziennej organizują już teraz wiele inicjatyw, w które angażują osadzonych.

KOMUNIKAT

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wzorem lat ubiegłych, Zakład Karny w Herbach realizuje cykliczne spotkania z młodzieżą lokalnych szkół o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Warto mediować

22.10.2021

W ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zorganizowali dla osadzonych wiele różnych form przekazu najistotniejszych informacji dotyczących zagadnień związanych z mediacją.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej